Alternatívne riešenie sporov

V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa informujeme všetkých zákazníkov že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči našej spoločnosti uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov s účinnosťou od 1.2.2016.

On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO), ide o postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných podmienok:

1) spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva;

2) spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1) odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odoslania.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, sťažnosť spotrebiteľa bude vybavená do 90 dní a bez výnimočných finančných výdavkov.

Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,23 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 35,91 TRY
Americký dolar  EUR 1,09 USD

Zobraziť všetky »

Partnerské cestovné kancelárie